projekt rodinného domu projekt rodinného domu
projekt rodinného domu projekt rodinného domu
projekt rodinného domu projekt rodinného domu
projekt rodinného domu projekt rodinného domu
projekt rodinného domu projekt rodinného domu
projekt rodinného domu projekt rodinného domu

Rodinný dom, Piešťany Banka
autor: Peter Krčík, projektant: INPRO, spol. s r.o., Prievidza, investor: súkromná osoba, štúdia: 2024