Polyfunkčný komplex Račanz Bianco Bratislava
autor:
Andrej Alexy, Andrea Klimková, generálny projektant II.etapa: INPRO s.r.o. Prievidza, investor: Grafobal Group, a.s., Bratislava, projekty pre realizáciu stavby: INPRO s.r.o., 2007-2008