Obchodné centrum ARKADIA Prievidza
autor: JESTICO WHILES Praha, generálny projektant: INPRO spol. s.r.o., investor: SCP, s.r.o. Bratislava, projekt stavby: 2007-2008