realizačný projekt, projektovanie realizačný projekt, projektovanie
realizačný projekt, projektovanie realizačný projekt, projektovanie
realizačný projekt, projektovanie realizačný projekt, projektovanie

Víkendový dom Poruba
autor:
Peter Krčík, projektant: INPRO spol. s r.o., Prievidza, investor: súkromná osoba, projekt stavby: 2004