PRIEMYSELNÉ STAVBY - Sklad soli Trenčín, Sklady Lehota p/Vt., Nováky

projektant: INPRO spol. s r.o., Prievidza, investor: NELUX, WALMARK, XELLA, projekt: 2004, 2007