Rodinný dom so šikmou strechou
autor:
Peter Krčík, štúdia: 2012