Rodinný dom v kopci - Lazany
autor: Peter Krčík, projektant: INPRO spol. s.r.o., Prievidza, investor: súkromná osoba, štúdia: 2011