projekt bytového domu projekt bytového domu
projekt bytového domu projekt bytového domu
projekt bytového domu projekt bytového domu
projekt bytového domu projekt bytového domu
projekt bytového domu projekt bytového domu
projekt bytového domu projekt bytového domu

BYTOVÉ DOMY 15 b.j., Ješková Ves - Banky
autor: Peter Krčík, projektant: INPRO spol. s r.o., Prievidza, investor: obec Rišňovce, projekt  2017