štúdia kultúrneho domu štúdia kultúrneho domu
štúdia kultúrneho domu štúdia kultúrneho domu
štúdia kultúrneho domu štúdia kultúrneho domu
štúdia kultúrneho domu štúdia kultúrneho domu
štúdia kultúrneho domu štúdia kultúrneho domu
štúdia kultúrneho domu štúdia kultúrneho domu

KULTÚRNY DOM NITRIANSKE PRAVNO
autor: Peter Krčík, projektant: INPRO spol. s r.o., Prievidza, investor: Obec Nitrianske Pravno, štúdia: 2016