projekt komunitné centrum projekt komunitné centrum

KOMUNITNÉ CENTRUM NITRIANSKE PRAVNO
autor: Peter Krčík, projektant: INPRO spol. s r.o., Prievidza, investor: Obec Nitrianske Pravno, štúdia: 2017