PREVÁDZKOVÁ BUDOVA MAT-OBALY, HANDLOVÁ REKONŠTRUKCIA A NADSTAVBA
autor:
Peter Krčík, projektant: INPRO spol. s r.o., Prievidza, investor: MAT-obaly s.r.o., Prievidza, štúdia: 2017