ZARIADENIE PRE SENIOROV, PRIEVIDZA - PRESTAVBA OBJEKTU
autor:
Peter Krčík, projektant: INPRO spol. s r.o., Prievidza, investor: Mesto Prievidza, architektonická štúdia: 2015