materská škola štúdia materská škola štúdia
materská škola štúdia materská škola štúdia
materská škola štúdia materská škola štúdia
materská škola štúdia materská škola štúdia
materská škola štúdia materská škola štúdia
materská škola štúdia materská škola štúdia
materská škola štúdia materská škola štúdia
materská škola štúdia materská škola štúdia
materská škola štúdia materská škola štúdia
metrská škôlka projekt metrská škôlka projekt
metrská škôlka projekt metrská škôlka projekt
projekt materskej školy projekt materskej školy

MATERSKÁ ŠKOLA - Rišňovce
autor:
Peter Krčík, projektant: INPRO spol. s r.o., Prievidza, investor: Obec Rišňovce, štúdia: 2018