projekt rodinného domu projekt rodinného domu
projekt rodinného domu projekt rodinného domu
projekt rodinného domu projekt rodinného domu
pôdorys rodinného domu pôdorys rodinného domu
pôdorys rodinného domu pôdorys rodinného domu
pôdorys rodinného domu pôdorys rodinného domu

BYTOVÝ DOM - prístavba
autor:
Peter Krčík, projektant: INPRO spol. s r.o., Prievidza, investor: právnická osoba, štúdia: 2019