AGGLU - Turč. Teplice Prevádzková budova (dostavba a nadstavba)
autor:
Peter Krčík, projektant: INPRO spol. s r.o., Prievidza, investor: AGGLU s.r.o , Turč. Teplice, projekt: 2018