REFERENCIE PROJEKTOVÝCH PRÁC

BYTOVÉ A RODINNÉ DOMY
Bytové domy Bojnice, 44 bytov, investor: Mesto Bojnice
Rodinný dom, Lazany, objednávateľ: súkromná osoba, Rodinný dom, Poruba, objednávateľ: súkromná osoba
Rodinný dom, Hlohovec, objednávateľ: súkromná osoba
Bytové domy NA 3 Prievidza, 230 bytov, investor: Mesto Prievidza, Bytové domy, 114 b.j., Prievidza
Bytové domy D8 Bánovce nad Bebravou, 192 bytov, investor: Mesto Bánovce n/B.
Bytové domy Šahy, 108 bytov, investor: Mesto Šahy
Bytové domy Nedožery – Brezany, 48 bytov, objednávateľ: OcÚ Nedožery – Brezany
Bytové domy Nitra – Klokočina, 57 bytov, objednávateľ: SBÚD Nitra
Bytový dom Koš, 18 bytov, investor: OcÚ Koš
Bytový dom Trstice, 44 bytov, ( len TZB ), objednávateľ: AGS Prievidza
Bytový dom Lehota pod Vtáčnikom, 24 bytov, investor: OcÚ Lehota pod Vtáčnikom
Bytový dom, 14 b.j., Jánošíková ul., Bojnice, investor: Mesto Bojnice
Bytové domy, 12 b.j., Cígeľ, OcÚ Cígeľ
Nadstavba podkrovných bytov Koš, I.-IV. etapa, investor: OcÚ Koš
Nadstavba podkrovných bytov MŠ Prievidza, objednávateľ: Okresný úrad Prievidza
Nadstavba podkrovných bytov ul. Mišíka Prievidza, investor: HOS Prievidza
Polyfunkčný komplex Račany – Bianco, Bratislava, objednávateľ: Alexy&Alexy, s.r.o., Bratislava
Náíjomné bytové domy Lazany – 21 b.j., OcÚ Lazany
IBV Nové Rišňovce, Rypos s.r.o., Rišňovce

BUDOVY PRE OBCHOD A SLUŽBY
Slovenská sporiteľňa a.s., Prístavba k objektu SS a.s. Prievidza
Slovenská sporiteľňa a.s., Filiálka Nitrianske Pravno
Obchodné domy KAUFLAND Prievidza, Žilina, Piešťany – inžinierske objekty
Prístavba a dostavba hotela BLAUFUS Krahule, objednávateľ: 1. Česko-slovenská poisťovňa, Košice
Administrtívna budova POROBETÓN a.s., Zemianske Kostoľany
Obchodno – prevádzková budova a sklady GMA Hlohovec
Expedičný sklad WALMARK, Kamenec pod Vtáčnikom, investor: WALLMARK
Odbytové strediská INFOTEL – Lipt. Mikuláš, Žilina, Dolný Kubín, Žiar nad Hronom, investor: SLOVENSKÉ TELEKOMUNIKÁCIE a.s.
Hosťovské apartmány NKP – Zámok Bojnice, objednávateľ: SNM Bojnice
Športovo – relaxačné centrum, Športové haly Vegum a.s., Dolné Vestenice
HOTEL KASKÁDY, SLIAČ, investor: KK Company, Vlkanová
Tenisová hala s prevádzkovou budovou Prievidza, investor: J. Kapusta, Prievidza
Zariadenie pre seniorov ( pre 84 klientov ), ul. M. Rázusa, Prievidza
Administratívno-prevádzková budova, INPRO, Prievidza
Administratívno-prevádzková budova, Bratislava, imvestor: právnická osoba
Rehabilitačná ambulancia, Prievidza, objednávateľ: právnická osoba
Administratívno-prevádzková budova, LORIKA, Martin, imvestor: Lorika s.r.o., Martin
Vstupný areál, Infocentrum, ZOOškola, ZOO Bojnice, investor: ZOO Bojnice
Dom Kultúry Nitrianske Pravno, investor: OcÚ Nitrianske Pravno
SHOPPING PARK ARKADIA, PRIEVIDZA ( OC KORZO ), investor: SCP s.r.o., Bratislava
OC Korzo Prievidza, Prístavba kinosály, SCP s.r.o., Prievidza
Administratívno-prevádzková budova a sklady, INCERAM, Sereď, investor: INCERAM – GMA, Hlohovec
ZOO Bojnice – Vstupný areál, Zimovisko vtáctva, Náučný chodník
Maloobchodná predajňa INCERAM, investor: INCERAM – GMA, Hlohovec
HBP a.s., PRIEVIDZA -RS PÚŠŤ – OBJEKT SPRÁVY – výmena strešnej krytiny
HBP a.s., PRIEVIDZA -zateplenie fasády objektu: NÁJOMNÝ DOM – NOVÁKY
HBP a.s., PRIEVIDZA - HOTEL REPISKÁ – stavebné úpravy a prestavba interiérov hotela
Lekárne Sunpharma - BENU ( Prievidza, Žiar nad Hronom, Nové Mesto nad Váhom, Dúbravka, Lučenec, Veľký Krtíš, Šamorín, Topoľčany, Partizánske )
Zariadenie pre seniorov ( pre 160 klientov ), Prievidza – Mesto Prievidza, štúdia
Projekty opráv a rekonštrukcií ZŠ, MŠ Prievidza ( ul. S Chalupku, Energetikov, Športová, Gorkého, Dobšinského ) – Mesto Prievidza
Zníženie energ. náročnosti verejnej budovy v Ráztočne – Obec Ráztočno
Kaštieľ Cabaj – Čápor, Rekonštrukcia a dostavba, IPP Partners s.r.o., Prievidza
Komunitné cenrum Nitr. Pravno, Obec Nitr. Pravno
Zníženie energetickej náročnosti budov: Verejná budova Ráztočno, Obecný úrad Ráztočno, Dom kultúry Kľačno,
Budova spoločenských klubov Kľačno, Obecný úrad a Dom kultúry Hradište
Futbalová tribúna a šatne Rišňovce, Obec Rišňovce
Rekonštrukcia a dostavba predajne RETRO LC s.r.o, Lučenec
Rekonštrukcia objkektu šatní a hyg. zariadení MATobaly Handlová, MATobaly s.r.o. Prievidza

PRIEMYSELNÉ A INŽINIERSKE STAVBY
ENO – odsírenie spalín 2 blokov, líniové stavby: Rozvod suspenzie, doprava stabilizátu, objednávateľ: ŠKODA a.s., Praha
Výrobná hala Hradecká, Dolné Vestenice, investor VEGUM a.s.
Hala PUMS Dolné Vestenice, investor VEGUM a.s.
Kryté parkovacie plochy Patria, investor: TLAČIAREŇ PATRIA s.r.o., Prievidza
Kompostáreň TEZAS – Prievidza, objednávateľ: Mesto Prievidza
Miestne komunikácie Nitrianske Pravno, investor: OcÚ Nitrianske Pravno
Miestne komunikácie a kanalizácia Opatovce nad Nitrou, investor: OcÚ Opatovce n/N.
Vodovodná zhybka pod Váhom v Hlohovci, objednávateľ: Hydrosaning Bojnice
NCHZ – Skládka karbidového vápna Podubie, investor: NCHZ Nováky
Taviareň AL zliatin Prievidza, investor: INDUSTRIAL a.s., Trnava
Podzemný elektrokolektor a komunikácia, investor: VEGUM a.s. Dolné Vestenice
Prístavba a vostavba výťahov k budove MÚ a Mestského domu, investor: Mesto Prievidza
Plynofikácia a ÚK ZŠ Handlová, investor: Okresný úrad Prievidza
Plynofikácia ZŠ Koš, investor: OcÚ Koš
Plynofikácia kotolne objektu BANSKÉ STAVBY a.s., Prievidza
Plynofikácia obce Veľká Lehôtka, objednávateľ: OcÚ Veľká Lehôtka
Plynofikácia obce Poluvsie, objednávateľ: OcÚ Poluvsie
Miestne komunikácie a inžinierske siete IBV Molvičky, objednávateľ: OcÚ Lehota p/Vt.
Plynovod STL Vlčie Kúty Prievidza, investor: SPP a.s, Prievidza
Rozšírenie STL plynovodu Lehota pod Vtáčnikom
Vonkajšia kanalizácia + ČOV Hotel Kaskády – Sliač, investor: KK Company Vlkanová
Vonkajšia kanalizácia + ČOV ZOO Bojnice, investor: ZOO Bojnice
Verejná kabnalizácia + ČOV, Diviacka Nová Ves, inevstor: Obecný úrad
Verejná kabnalizácia + ČOV k Bytovým domom – 48 b.j., Nedožery – Brazany, investor: Obecný úrad
Obnova NKP – Zámok Bojnice, prístupové komunikácie, objednávateľ: SNM Bojnice
Kotolňa pri PK5, Kremnica, investor: KTH s.r.o., Kremnica
Kotolňa ILC KVARTET, 15 MW, Partizánske, investor: ILC KVARTET, a.s., Partizánske
Horizontálny komunikačný systém – Kúpele bojnice, investor: Kúpele Bojnice, a.s.
Poľné cesty – 56 km, Nováky, objednávateľ: Geomark, s.r.o., Prievidza
Miestne komunikácie a inžinierske siete Nováky, investor: MÚ Nováky
Miestne komunikácie a inžinierske siete Nitr. Pravno, investor: Obec Nitr. Pravno
XELLA Nováky – Sklady hliníka, Opláštenie haly, Parkovisko
Rekonštrukcia a dostavba budovy ERmont reality s.r.o., Bratislava
NOVING Nováky – Project TMG, Briketovačka vápna
ČOV pre 250 EO, Malinová, Obec Malinová
HBP a.s., PRIEVIDZA - rekonštrukcie vybraných objektov na nakladanie s nebezpečnými látkami/ Odstavovňa lokomotív a umývareň ÚBD BH,
Rekonštrukcia zberných nádrží pod transformátormi rozvodne BML, BN,
Rekonštrukcia potrubných systémov zo zberných nádrží spod transformátorov hlavných rozvodní BN, BH a havarijnej nádrže BH /
HBP a.s., PRIEVIDZA - Regeneračné centrum, Baňa Nováky
Plynofikácia areálu MAT- obaly Handlová, MAT obaly s.r.o. Prievidza
Prevádzková budova, AGGLU s.r.o., Turč. Teplice
Hala P15, MSM Nováky
Parking Area, Saargummi Slovakia s.r.o., Dolné Vestenice