INPRO spol. s.r.o.

Rodinný dom so šikmou strechou
autor:
Peter Krčík, štúdia: 2012